Landipa Jawa Tengah

Prosedur Berperkara


Tempat Pendaftaran
Kantor Pengadilan Agama
Waktu : Senin s/d Kamis 08.00 s/d 16.30 WIB
Jum'at 08.00 s/d 17.00


Pihak berperkara langsung datang ke Ruang Pelayanan Pengadilan Agama sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh diwakilkan, kecuali telah menguasakan pada Pengacara / Advokat / Kuasa Insidentil yang telah diberi kuasa oleh pihak berpekara.


Perkara Cerai Talak
Perkara Cerai Gugat
Perkara Gugatan Lain
Perkara Banding
Perkara Kasasi
Perkara Peninjauan Kembali